نام علمی : Filipendula Ulmaria - Spiraea Ulmaria 

اسپیره یا همان عروس چمن زار اروپایی برگ‌های آن متناوب تک‌شانه‌ای با دندانه‌های بزرگ هستند. میوه‌های آن هر کدام تنها یک دانه دارند. این گیاه به صورت خودرو در کنار آب‌ها و نزدیک چشمه‌ها و اماکن مرطوب به وفور یافت می‌شود. این گیاه از قدیم به عنوان گیاهی دارویی به کار می‌رفت.

اسپیره به عنوان گندزدا و آنتی روماتوئید ، قابض و ضد اختلالات دستگاه گوارش کاربرد دارد. گل های خشک آن را برای تهیه جوشانده های ضد گریپ و به عنوان معرق برای پایین آوردن تب و علیه دردهای رماتیسمی مورد استفاده قرار می دهند.  برگ ها و گل های آن مدر بوده و برای آرام کردن درد های مثانه و کلیه مورد استفاده قرار می گیرند.