نام علمی : Cymbopogon Schoenanthus

نام های رایج :

گور گیاه ، آذخرمکی ، بورکبه ، نبن مکه ، حشمه ، اصغرمکی ، بونار

در پزشکی سنتی از سرشاخه های گلدار آن استفاده می شود. می توان خواص دارویی این گیاه را محرک ، معرق ، ضداسپاسم ، رفع برونشیت برشمارید. در پزشکی سنتی از آن به عنوان ادرارآور، خلط آور، قاعده آور، دفع سنگ های ادراری، و مسکن دردهای عصبی و در استعمال خارجی جهت دردهای رماتیسمی، کمردرد، ازبین بردن برص و جوش های دهان استفاده می شد.