نام علمی : Cynara Scolymus

برگ های خوردنی آرتیشو دارای اینولین ، اینولاز و ماده تلخ به نام Cynarine می باشد . سینارین خاصیت زیاد کننده ترشحات صفرا دارد و علت صفرا بری آرتیشو داشتن این ماده است .

آرتیشو از نظر طب قدیم ایران گرم و کمی خشک است ، قسمت مورد استفاده آرتیشو 

برگ ها و قسمت سوط آ ن است که به نام قلب آرتیشو معروف می باشد.

1 کبد را تمیز و اعمال کبد را تنظیم می کند.

2 ترشح صفرا را افزایش می دهد . 

3 از جمع شدن چربی در کبد جلوگیری می کند. 

4 برقان مزمن را درمالن می کند.

5 تقویت کننده بدن است .

6 موجب دفع ادرار می شود .

7 تب بر است .

8 در درمان رماتیسم موثر است .

9 یبوست ناشی از عدم صفرا را درمان می کند.

10 در درمان ورم روده موثر است .

11 باعث دفع سنگ کیسه صفرا می شود .

12 نیروی جنسی رلا افزایش می دهد.

13 کلیه و مثانه را گرم می کند.

14 گاز و نفخ معده را از بین می برد.

15 باعث هضم غذا می شود......