نام‌های دیگر آن: سرة‌البحر، قصعة‌الماء می‌باشد.

نام علمی : Centella Asiatica

۱. عوام بعنوان تصفیه کننده خون از آن استفاده می‌کنند.

۲. برای التیام درد به عنوان ضماد می‌گذارند.

۳. مصرف آن مخصوصاً نوع برزیل و پاراگوئه برای جذام مفید است.

۴. برای درمان بیماری سفلیس نیز به کار می‌رود.

۵. برای بازشدن اشتها مقدار کمی از آن میل شود هم‌چنین به هضم غذا نیز کمک

می‌کند.

۶. برای زخم‌های خنازیر می‌توان از عصاره خام این گیاه بصورت ضماد استفاده کرد.

۷. برای کودکان زیر ۲ سال مفید نمی‌باشد.

۸. خوردن این گیاه باعث جریان خون در پاها می‌گردد.

مقوی ، مشهی ، ضد رماتیسم ، دیورتیک خفیف و ضد ورم می باشد. در هند از جوشانده

قسمت های هوایی گیاه به عنوان یک ماده کمکی برای درمان بیماری جذام و بیماری 

های پوستی بویژه اگزما استفاده می نمایند.

از برگ به منظور تقویت حافظه ، رماتیسم ، خنازیر ، آیم ، قولنج های شکمی ، تب و از 

برگ های تازه به منظور تقویت بدن در سالاد همچنین در دیسانتری اطفال استفاده 

می شود.