بر اساس یک مطالعه منتشر شده ، فردی که به دنبال خوردن یک سیب کاراملی است باید مطمئن شود که فقط آنهایی که تازه یا در یخچال نگه داری شده باشند را بخورد در غیر این صورت ، آنها ممکن است خطر عفونت لیستریا را به همراه داشته باشند. 
لیستریوسیس بیماری با علائمی شامل تب، سردرد، گردن خشک و بیماری‌های گوارشی است علائم ممکن است تا ظاهر ۳- ۴هفته پس از خوردن غذاهای آسیب دیده نشوند. لیستریا منوسیتوژنز عامل بیماری لیستریوز است که از بیماری های مشترک وحیوان می باشد. در بزرگسالان غیر باردار، مننژیت اولیه، انسفالیت ، یا سپتی سمی ایجاد می کند . لیستریا مونوسیتوژنز در زنان باردار می تواند به التهاب جفت و یا پرده آمنیوتیک و عفونت جنین و در نهایت سقط، به دنیا آمدن نوزاد مرده و یا تولد زودهنگام منجر شود. 
دکتر کاتلین گلس وهمکارانش از دانشگاه ویسکانسین مدیسون - مؤسسه تحقیقات غذا گرفته رشد باکتری لیستریا بر روی تعدادی سیب کاراملی شده که در دمای اتاق یا در یخچال نگهداری شده اند را مورد مطالعه قرارداده است. 
آنها یک ترکیب از چهار مونوسیتوژن مرتبط با هم در شیوع بیماری راتهیه کردند که روی پوست ، ساقه و کاسه گل سیب گردهم آمده بودند . 
تکه چوب هایی مانند ساقه تا نیمی از سیب فرو برده می شوند . محققان همه سیب ها را با استفاده از چوب یا انبر در کارامل داغ (ترکیب شکر حل شده، کره ،شیر یا خامه داغ )فرو می برند ، سپس به آنها اجازه می دهند تا سرد شود. 
گفتنی است؛ سیب ها بر روی چوب در دمای اتاق در امان نیستند. سیب‌ها در دمای۷۷ درجه یا ۴۴.۶درجه فارنهایت تا ۴هفته نگهداری شدند. 
این تیم دریافتند که جمعیت متوسط ازمونوسیتوژن ها طی ۳روز سیب کاراملی شده با چوب که در دمای اتاقنگه داری می شده ۱۰۰۰برابر افزایش داشته است. در حالیکه در سیب هایی که بدون چوب در دمای اتاق نگه داری می شدند، رشد لیستریا به تعویق افتاده بود . 
گلس می‌گوید: انتقال رطوبت و رشد میکروبی در دمای اتاق با سرعت بیشتری در مقایسه با یخچال رخ می‌دهد. 
در سیب های فروبرده شده درکارامل داغ بسیاری از باکتری های سطحی کشته شده اند. اما تعدادی از آنها هنوز زنده بودند و توانایی رشد داشتند اگر کسی از آن سیب‌های تازه بخورد ، آنها فرداحتمالا مریض نمیشود . اما چون سیب های کاراملی شده را معمولا در به مدت چندین روزحتی شاید تا ۲هفته در دمای اتاق نگهداری کنند همین زمانی کافی برای افزایش رشد باکتری ها است. 
سیب کاراملی صنعتی تولید شده را میتوان با ضدعفونی کردن قبل از اینکه کاملا آنها رادر کارامل فرو برده شوند و رشد باکتری ها افزایش یابند با واکس سیب پوشش می دهد تا از بروز مشکلات جلوگیری کنند.علاوه بر آن، آنها باید اطمینان حاصل کنند بهترین مکان برای نگه داری سیب ها یخچال است. 
منبع: باشگاه خبرنگاران