گیاهان ملین قندی:

شکر تیغال ، بید خشت ، شیر خشت ، گزانگبین ، گز علفی ، ترنجبین ، شکر سرخ

ملین های روغنی :

کرچک ، زیتون ، بادام شیرین ، کتان ، نارگیل ، کاسکارا

ملین های لعابدار :

پنیرک ، ختمی ، قدومه

گیاهان مسهل : 

مسهل ها عموما قویتر از ملین ها هستند . ملین ها در غلظت بالا می توانند به عنوان

مسهل به کار برده شوند . 

مسهل های آنتراکینونی : 

صبر زرد ، سنا ، فلوس ، روبارب ، سیاه توسه ، 

مسهل های رزینی و صمغی : 

حنظل ، پودوفیل ، زالب 

گیاهان قابض :

بالنگو ، بارهنگ ، تخم شربتی ، ریحان ، نعنا ، پونه 

گیاهان مسکن ، ضد نفخ و محرک معده :

بومادران ، زیره سیاه ، رازیانه ، انیسون ، زنیان

 گیاهان نرم کننده و خلط آور سینه ، ضد سرفه :

گل پنیرک ، پر سیاوش ، اکالیپتوس ، پاخری ، سپستان ، ختمی ، بادام شیرین

خار مقدس ، کتان ، قدومه

گیاهان موثر بر قلب :

گل انگشتانه ، سنبل الطیب ، گل گاوزبان ، بادرنجبویه ، دارواش

گیاهان موثر برکاهش قند خون :

شنبلیله ، زیتون ، مریم گلی ، کدو ، بابا آدم ، شلغم ، هویچ ، گردو ، اسفناج

گیاهان موثر بر کاهش فشار خون :

زیره ، سیر ، قره قاط ، زغال اخته ، ازگیل ، چای مکی

گیاهان موثر برافزایش فشار خون :

 شیرین بیان ، سرخدار ، گونه های افدار ، گل گاوزبان شمال 

گیاهان صاف کننده خون : 

کاسنی ، شاتره ، عناب ، سنا ، مرکبات ، عشبه ، علف چشمه ، غافث کبیر

گیاهان ضد تب :

بیدمشک ، زرشک ، گنه گنه

گیاهان موثر بر بیماری های پوستی :

همیشه بهار ، ختمی ، باباآدم ، عشبه ، گزنه

گیاهان موثر بر رفع حساسیت :

مریم گلی ، بنفشه ، سیر ، ختمی  

گیاهان ضد زخم معده :

شیرین بیان ، بابونه ، بومادران  

گیاهان موثر بر رفع درد دندان : باریچه ، میخک ، اسفند ، زردچوبه ، مازریون

گیاهان ضد میگرن و سر دردهای عصبی :

گل بنفشه ، برگ بید ، رازیانه ، بادرنجبویه ، هوفاریقون ، تاناستوم