دکتر ‌مریم قراچورلو، دانشیار دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ‌در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اصولا سرخ‌کن‌هایی که در خانه ها استفاده می‌شود حداقل دارای ظرفیت 1لیتر است و از این مقدار کم تر نیست.
وی افزود: روغن‌های سرخ کردنی و به طور کلی روغن‌های مایع به محض حرارت دیدن زیاد رادیکال آزاد تولید می‌کنند که این رادیکال آزاد موجب ‌اکسایش سلول‌های بدن و در نهایت (سرطانی شدن) سلول‌های بدن خواهد شد.
این متخصص صنایع غذایی تصریح کرد: در سرخ کن‌‌هایی که امروزه استفاده می‌شود به عنوان مثال 1 لیتر روغن ‌در مخزن آن ریخته می‌شود  و ‌در بهترین حالت و تنها نیمی از آن صرف سرخ کردن خواهد شد و نیمی از آن باقی می‌ماند ولی متأسفانه ما بدترین کار را انجام می‌دهیم  و به روغنی که داغ شده روغن تازه اضافه می‌کنیم و آن را سرطانی می‌کنیم.
وی در پایان توصیه کرد: بهترین کار استفاده نکردن از سرخ کن است و اینکه از ماهی‌تابه های کوچک استفاده کنیم تا سطح تماس با هوا کاهش یابد و روغن ما دچار اکسایش نشود.