نام علمی : Prunus Spiosa

گلهای خشک شده درخت ، حاوی گلوکوزید ها ، تانن ها ، قند ، مواد رنگی ، ویتامین C می باشند . میوه ها مخصوصا حاوی تانن ها و اسدهای آلی هستند . 

گلها مدر هستند و برای مبادلات متابولیکی بدن مفید بوده و نسبتا ملین می باشند . میوه های خشک شده آن قابض هستند و علیه ناراحتی های مثانه و مجاری ادرار و برای رفع سوء هاضمه مصرف می شود .