نام علمی : Mespilus Germanica

میوه آن ملین است و برگ آن قابض و به صورت غرغره در رفع آفت و التهاب مخاط گلو مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین خاصیت دانه این گیاه برای رفع سنگ های کلیه می باشد . در پزشکی سنتی به عنوان قابض ، مقوی عمومی بدن ، پایین آورنده فشار خون ، رفع اسهال های ساده و در رفع خونریزیها به کار می رفته است. میوه ازگیل بسیار سخت و اسیدی است و تا زمانیکه خوب رسیده نشود قابل خوردن نیست. گوشت ازگیل پس از رسیدن از رنگ سفید به قهوه‌ای تغییر می‌یابد و کاملاً نرم و شیرین می‌شود و مردم به آن خرمای گیلان نیز می گویند. ازگیل را به صورت خام به عنوان میوه ای لذیذ، مطبوع و تقویت کننده مصرف می کنند. از ازگیل جهت تهیه شربت و کنسرو ازگیل نیز استفاده می‌شود. ازگیل در مکانی سایه روشن در جنگل‌های آفتابگیر رشد می‌کند و خاک مرطوب، سبک و شنی با خاک برگ یا خاک سنگین رسی و به خوبی زهکشی شده برای کشت آن مناسب است.