نام علمی : Eucalyptus Globules

برای انواع بخور های سر استفاده می شود و مصارف دیگر هم دارد به آن اشاره خواهد شد. از برگ های اکالیپتوس برای درمان جراحات و پایین آوردن تب استفاده می گردد. مردمان استرالیا می دانستند اگر در منطقه بیابانی استرالیا به نام آتپک با بی آبی مواجه شوند ، می توانند ریشه های اکالیپتوس را ، که آکنده از آب است ، از زمین برای رفع تشنگی بیرون بیاورند.

برگ های اکالیپتوس و روغنی که آنه تولید می کنندسبب کشتن باکتری ها و رفع ناراحتی های تنفسی افراد مبتلا به خناق ، آسم و برونشیت می شود. به طور کلی چون اکالیپتوس موجود در برگ باعث روان شدن خلط و سهولت خروج آن از سینه می شود در برونشیت موثر است و به عنوان ضدعفونی کننده دستگاه تنفس ، ادراری - تناسلی و عفونت روده ای کاربرد دارد.